२ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
यामप्रसाद गुरागाई वडा अध्यक्ष ९८४२१७८६५१
अग्नीप्रसाद गुरुङ वडा सदस्य ९८१०२८२१११

सीता दर्जी

वडा सदस्य  
पर्शुराम न्यौपाने वडा सदस्य ९८५२०४२८८८
अरुणा राई कार्यापालिका सदस्य ९८४२०७२९९७
गोमा पौेडेल वडा सचिव ९८४२४४०३५२
Undefined
Ward Contact Number: 
९८४२४४०३५२
Supporting Documents: 
Weight: 
0