Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बिमल प्रसाद दाहाल ना.सु लेखा ९८४२१०४८३५
कबिता राइ खरिदार प्रशासन 9852056639
चमेली बेघा खरिदार प्रशासन 9842203267
केशव खतिवडा ना.सु प्रशासन