Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बिमल प्रसाद दाहाल ना.सु लेखा ९८४२१०४८३५
कबिता राइ खरिदार प्रशासन 9852056639
चमेली बेघा खरिदार प्रशासन 9842203267
केशव खतिवडा ना.सु प्रशासन
सनम नेपाल खरिदार
अनुप साउदेन इन्जिनियर याेजना ९८०४०९८४४०