२ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री नैना राई वडा अध्यक्ष ९८१९३०९४४८
श्री खिलनाथ घिमिरे वडा सदस्य ९८४२२४५६००
श्री चन्द्र कुमार राई वडा सदस्य ९८१७३१४२१२
श्री अम्बिका लिम्बु वडा सदस्य ९८१९३१४३०५
श्री सिता दर्जी वडा सदस्य ९८१७३०५४७८
श्री गोमा पौेडेल वडा सचिव ९८४२४४०३५२

क्षेत्रफलः ६.४९ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः ४०४० पुरुषः ४५६० जम्माः ८६००
Ward Contact Number: 
९८४२४४०३५२
Weight: 
0