२ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
नैना राई वडा अध्यक्ष 9819309448
खिलनाथ घिमिरे वडा सदस्य 9842245600

चन्द्र कुमार राई

वडा सदस्य 9817314212
अम्बिका लिम्बु वडा सदस्य 9819314305
सिता दर्जी वडा सदस्य 9817305478
गोमा पौेडेल वडा सचिव 9842440352
Nepali
Ward Contact Number: 
९८४२४४०३५२
Supporting Documents: 
Weight: 
0