३ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री विजय लिम्बु वडा अध्यक्ष ९८४२१३६४५४
श्री चन्द्र प्रकाश चेम्जाेङ वडा सदस्य ९८१२३०९२८९
श्री सम्झना नेपाली वडा सदस्य ९८११०५८०३५
श्री झन्केश्वरी अधिकारी वडा सदस्य ९८४२१२३४५८
श्री टंक प्रसाद पराजुली वडा सदस्य ९८१३२१०७१५
श्री जित बहादुर लिम्बु वडा सचिव ९८६७९९८४९९

क्षेत्रफलः १२.३५ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः ३४३६ पुरुषः ३८८३ जम्माः ७३१९
Ward Contact Number: 
९८६७९९८४९९
Weight: 
0