४ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री लोकनाथ न्यौपाने वडा अध्यक्ष ९८५२०६७४१२
श्री कल्पना श्रेष्ठ वडा सदस्य ९८४२०८८९४४
श्री मिना विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८०७०४५९३५
श्री उपेन्द्र बहादुर कार्की वडा सदस्य ९८६२१३०४२९
श्री भक्त बहादुर रावत वडा सदस्य ९८४२०८४७७६
श्री भावन श्रेष्ठ वडा सचिव ९८२३५१५८४३

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः ७.२ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः ३६८७ पुरुषः ४२३९ जम्माः ७९२६
Ward Contact Number: 
9823515843
Weight: 
0