५ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री चेतेन्द्र खड्का वडा अध्यक्ष ९८४२०४४०४५
श्री विना परियार वडा सदस्य ९८०४००४४८९
श्री तुलसा कार्की वडा सदस्य ९८२५३६२०३७
श्री विनयराज तिम्सिना वडा सदस्य ९८००९६२८५१
श्री दिल बहादुर मगर वडा सदस्य ९८१५३९८७८७
श्री सविन कालाखेती वडा सचिव 9842311704

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः १३.७४ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः २९०४ पुरुषः ३१८९ जम्माः ६०९१
Ward Contact Number: 
९८४२३३६१८४
Weight: 
0