८ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री नविन कार्की वडा अध्यक्ष ९८४२०३४९१५
श्री बाबुराम चाैधरी वडा सदस्य ९८६२०४५०८७
श्री झमक बहादुर लिम्बु वडा सदस्य ९८१०४४३२६२
श्री शान्ता याेङहाङ वडा सदस्य ९८१०४१९५३८
श्री शिव कुमारी विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८१८९९९९८३
श्री बालकृष्ण राई वडा सचिव ९७६९८११७२२

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः ८.२ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः २७२७ पुरुषः ३०५८ जम्माः ५७८५
Ward Contact Number: 
९८५२०३०५५२
Weight: 
0