९ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं
श्री विर बहादुर राई वडा अध्यक्ष ९८१६३२३१४४
श्री जंग बहादुर कार्की वडा सदस्य ९८००९७४०३५
श्री गणेश लिम्बु वडा सदस्य ९८६९७३३५५२
श्री कृष्ण माया नेपाली दर्जी वडा सदस्य ९८००९८४२७४
श्री मन्जु राई वडा सदस्य ९७४२३१०९५८
श्री दिर्गराज राय वडा सचिव ९८४२१४११८८

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः ३.९५ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः ३१४५ पुरुषः ३६०४ जम्माः ६७४९
Ward Contact Number: 
९८४२१४११८८
Weight: 
0