सूचना तथा समाचार

पथरी शनिश्चरे नगरपालिका संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA)

पथरी शनिश्चरे नगरपालिका संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) हेर्नको लागि तलको लिकंमा क्लिक गर्नुहोला ।

https://lisa.mofaga.gov.np/dashboard

 

 

Pages