तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो, छिटो सेवा
10% (14 votes)
राम्रो, सामान्य
26% (37 votes)
झन्झटिलो, डिला सुस्ती
65% (93 votes)
Total votes: 144