वडा नंः ६

नाम पद मोवाइल नं.
कृष्ण कुमार बस्नेत वडा अध्यक्ष 9816316362
विष्णु कुमार लिम्बु वडा सदस्य 9818711085
विजय मण्डल चन्द्रवंशी वडा सदस्य 9805334707
शान्ता थापा वडा सदस्य 9819368446
उज्वलता बयलकोटी वडा सदस्य 9868789533
रोशन पोख्रेल वडा सचिव  
Nepali
Ward Contact Number: 
९८४२०९०२४२
Weight: 
0