Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
हिमाल राई रोजगार संयोजक रोजगारी शाखा ablazewanted331@gmail.com 9804313633
बिनोद पराजुरी कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा 9842710435
लुकनाथ पोखरेल सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा lpokhrel2029@gmail.com 9852052566
दोर्णजित सम्बाम्फे रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9807316195
रन्जित राजवन्सी असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ranjitrajbanshi368@gmail.com 9805317218
शुबास घिमिरे सहायकस्तर चौथो प्रशासन शाखा ९८००९२३१०७
समिर प्रसाद काफ्ले सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा sameer.kafle9@gmail.com 9849741266
देब कृष्ण यादव सव.इन्जिनियर ९८०८५९९१५९
मनीला तामाङ सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८१७०४५३६६
इन्द्र प्रसाद पराजुली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८०४०५२७२४
निसा खडका असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६३३८६५६४
युवराज तिम्सीना असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६१३५१९४७
बल बहादुर बस्नेत असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
सुरेन्द्र कुमार राई फोहोेर मैला व्यवस्थापक योजना/वातावरण सरसफाई ९८५२०४९२७९
भुपेन्द्र तिम्सिना सूचना संयोजक सुचना शाखा ९८५२६७५७४९
इन्दु सुवेदी वडा सचिव १ नं. वडा कार्यालय ९८६३६२२७५
गोमा देवी पौडेल वडा सचिव २ नं. वडा कार्यालय ९८४२४४०३५२
जित बहादुर लिम्बु वडा सचिव ३ नं. वडा कार्यालय ९८६७९९८४९९
भावना श्रेष्ठ वडा सचिव ४ नं. वडा कार्यालय ९८२३५१५८४३
रोशन पोखरेल वडा सचिव ५ र ६ नं. वडा कार्यालय ९८४२३३६१८४
ललिता लावती वडा सचिव ७ नं. वडा कार्यालय ९८६०६२७०२९
तारा निधी सापकोटा वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८४२०९७१०४
दिर्गराज राय वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८४२१४११८८
सरोज भट्टराई वडा सचिव - ९८४२९३२०३०
भिष्म न्यौपाने ह.स.च - ९८०८५२९९२३
रोशन राई ह.स.च - ९८११०९४१८४
रमेश खतिवडा एम्बुलेन्स चालक - ९८६२३५५७०१
पदमलाल न्यौपाने एम्बुलेन्स चालक स्वास्थ्य शाखा ९८१९३४२८८८
सान बहादुर लिम्बु सुरक्षा रक्षक सुरक्षा शाखा ९८११०४४५२५
बल बहादुर गौतम सुरक्षा रक्षक सुरक्षा शाखा ९८१०५०९०४२
चुडामणी दाहाल कार्यालय सहयोगी सुरक्षा शाखा ९८१९३६०५४४
दुर्गामाया लामिछाने कार्यालय सहयोगी प्रशासन / दर्ता चलानी ९८४२३००५४२
नर बहादुर मगर ट्याक्टर चालक फोहोरमैला ब्यवस्थापक शाखा ९८०५३६२७४३
बिनोद कुमार ट्याक्टर चालक फोहोरमैला ब्यवस्थापक शाखा -
दिर्घराज राय वडा सचिव ९ नं. वडा कार्यालय ९८४२१४११८८